De doelstellingen


Wat willen we bereiken?

Wij willen jeugdigen, die niet in een reguliere band op bijvoorbeeld een muziekschool kunnen functioneren, toch in een band te laten spelen. Door de speciale begeleiding van een muziektherapeut kan dit verwezenlijkt worden. Vaak zitten deze jeugdigen tussen wal en schip. Ze willen “ normaal” zijn en ook zo behandeld worden, maar hebben net iets meer aandacht nodig en een speciale aanpak.

Tevens zal het project kunnen uitgroeien waarbij ook andere onderdelen geleerd kunnen worden, zoals c.d. hoesjes maken, podium opbouw en studio opnames. Optredens regelen en p.r. regelen voor de band(s).

Pilot en Masteropleiding

Dit project is een pilot en het zal door onderzoek bewezen moeten worden of het ook daadwerkelijk functioneert. Daarom zal het project onderbouwd moeten worden. Estella zal dmv haar startende master –muziektherapie opleiding dit onderzoek onderbouwen.


Vorm

Individueel/groeps-muziektherapie in de vorm van bandcoaching. Dmv ortho-agogische muziekbeoefening (OMB).