JES centrum - “Je Eigen Sterkte”


Het centrum voor zelfontwikkeling

Een centrum waar kinderen, jeugdigen en volwassenen terecht kunnen om zich te ontwikkelen. Dit kan op gebied van mindfulness, klankschalenmassage, yoga, healings en diverse cursussen en workshops.

Het centrum is ook gericht op therapie zoals; muziektherapie, natuurgerichte holistische kind- jeugdtherapie. Dit is met kinderen en jeugdigen ( evt. volwassenen) met verwerkings- aanpassings- en gedragsproblemen zoals bv autisme, ADHD en kinderen met problemen in de thuissituatie etc.


JES Centrum
Heerderweg 22
6244 LE Maastricht
www.jes-centrum.nl
Ruime parkeergelegenheid

Contactpersonen:

Jozien +31 06 24 70 08 63
Estella +31 06 20 58 65 07
Sylvia +31 06 45 16 45 75
Dit centrum is opgericht door: v.l.n.r.

Jozien Kooyman

Praktijk “ Jozien natuurgerichte therapie”
Mindfulness, healings

Estella Kempen

Praktijk “ Vibes Muziek”
Muziektherapie, klankschalenmassage,
bandcoaching voor speciale doelgroepen.

Sylvia Evers

Praktijk “ De rode Eik”
Kind/jeugdtherapie, yoga